وب اپلیکیشن پروژه حفاظت از کرکس کوچک - قشم

وب اپلیکیشن پروژه حفاظت از کرکس کوچک - قشم

این ویژگی با هدف سهولت دسترسی کاربران و مشارکت کنندگان پروژه طراحی و به پلتفرم پروژه حفاظت از کرکس...
ایجاد بستر الکترونیکی پروژه حفاظت از کرکس کوچک - قشم

ایجاد بستر الکترونیکی پروژه حفاظت از کرکس کوچک - قشم

انجام «پروژه ایجاد و اجرای برنامه مدیریت مشارکتی حفاظت گونه کرکس کوچک در جزیره قشم» نیازمند بستر...
اصلاح و نهایی سازی نماد پروژه کرکس کوچک – قشم

اصلاح و نهایی سازی نماد پروژه کرکس کوچک – قشم

دوستان و همراهان گرامی با توجه به تاثیر بسزای نماد پروژه در معرفی و علاقمند سازی مخاطبین، با...
سفر هماهنگی پروژه  کرکس کوچک – جزیره قشم

سفر هماهنگی پروژه کرکس کوچک – جزیره قشم

با هدف هماهنگی، بررسی و امکان سنجی ایجاد بهترین برنامه  فعالیت بر روی کرکس کوچک در جزیره قشم در...
 آغاز به کار پروژه موسسه پرنده شناسی طرلان با هدف معرفی و ارتقای حفاظت مشارکتی از کرکس کوچک - جزیره قشم

آغاز به کار پروژه موسسه پرنده شناسی طرلان با هدف معرفی و ارتقای حفاظت مشارکتی از کرکس کوچک - جزیره قشم

  SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297) کارگروه حفاظت از کرکسها افتخار دارد آغاز برنامه خویش در...


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)