کارگروه صنایع دستی پروژه کرکس کوچک جزیره قشم

کارگروه صنایع دستی پروژه کرکس کوچک جزیره قشم

توسعه پایدار به علت در نظر داشتن توامان ارتقا زندگی افراد و حفاظت از سرمایه های طبیعی، رویکردی...
صنایع دستی، معیشت و توسعه پایدار

صنایع دستی، معیشت و توسعه پایدار

نویسنده و گردآورنده: صونا احدیان مدیر کارگروه صنایع دستی پروژه حفاظت مشارکتی از کرکس کوچک -...
کرکس کوچک، نماد پرندگان جزیره قشم

کرکس کوچک، نماد پرندگان جزیره قشم

با حمایت‌های بی‌نظیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم و با هدف بهره‌برداری و حفاظت پایدار از...
کرکس کوچک نماد پرندگان جزیره قشم شد

کرکس کوچک نماد پرندگان جزیره قشم شد

قشم - ایرنا - عضو رسمی کارگروه تخصصی کرکس‌ ها در اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت گفت: با حمایت های بی...
وب اپلیکیشن پروژه حفاظت از کرکس کوچک - قشم

وب اپلیکیشن پروژه حفاظت از کرکس کوچک - قشم

این ویژگی با هدف سهولت دسترسی کاربران و مشارکت کنندگان پروژه طراحی و به پلتفرم پروژه حفاظت از کرکس...
ایجاد بستر الکترونیکی پروژه حفاظت از کرکس کوچک - قشم

ایجاد بستر الکترونیکی پروژه حفاظت از کرکس کوچک - قشم

انجام «پروژه ایجاد و اجرای برنامه مدیریت مشارکتی حفاظت گونه کرکس کوچک در جزیره قشم» نیازمند بستر...


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)