استقبال از عرضه آزمایشی عروسک کرکس کوچک

 


"گردهمایی "میش مرغ در پناه حفاظت مشارکتی" با حضور نمایندگانی از دفتر  SGP (حامی اصلی پروژه) و با همکاری شهرداری تهران، موزه طبیعت و حیات وحش ایران(دارآباد)، همکاری کانون گردشگران طبیعت ایران ، انجمن ترویج حفاظت و مدیریت پایدار حیات وحش، حضور نمایندگان انجمن محلی ژینبانان بوکان و بسیاری علاقمندان در مهر ماه 1402 در محل موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد برگزار شد.
در این گردهمایی مقامات، مشارکت کنندگان، مجریان بومی و مسئولین هریک سخنرانی خود را ارائه کردند و سپس به مراحل پروژه، دستاوردها و نقاط عطف امیدبخش پرداخته شد.
در حاشیه این نشست نمایشگاهی برای ارائه محصولات صنایع دستی وسایر محصولات بومی مرتبط با محیط زیست و حیات وحش برقرار شده بود. مجموعه طرلان نیز به عنوان مجری پروژه حفاظت مشارکتی از کرکس کوچک در جزیره قشم، محصولات تولید شده توسط بومیان جزیره قشم را به نمایش گذاشت. در واقع این رخداد، فرصتی بود تا با ارائه محصول برای فروش به نظرخواهی و نظرسنجی درباره محصول تولید شده پرداخته شود که خوشبختانه نقطه نظرها و بازخوردهای مثبتی دریافت شد. از طراحی عروسک کرکس کوچک و نوع دوخت و همچنین جنس پارچه های به کار رفته استقبال به عمل آمد. همچنین نهایی سازی در خصوص طراحی تگ محصولات و نحوه درج نام تولید کنندگان صورت گرفت. بزودی شاهد عرضه عمومی محصولات پروژه از جمله عروسک کرکس کوچک به عنوان نماد پرندگان جزیره زیبای قشم خواهیم بود. 


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)