دال‌نامه

ماهها از شروع فعالیت پروژه موسسه طرلان و کارگروه حفاظت از کرکسها در خصوص کرکس کوچک در جزیره قشم می گذرد. هرچند با توجه به شرایط خاص کشور اطلاع رسانی مدتی متوقف شد اما افتخار داریم اولین خبرنامه را با نام " دال نامه" به حضورتان تقدیم کنیم. امیدواریم از این پس با فواصل کوتاه تری اخبار پروژه و همچنین کرکسها را با شما به اشتراک بگذاریم. پیشنهادها و انتقادهای شما همچون همیشه راهگشای ما خواهد بود.

در صورت تمایل به اشتراک گذاری مطالب مرتبط با کرکسها، این خبرنامه پذیرای اخبار و گزارشات شما می باشد و مطالب با نام صاحب اثر به اشتراک گذاشته خواهد شد.

 

دانلود دال‌نامه شماره ۱

 

دانلود دال‌نامه شماره 2

 


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)