کرکس کوچک، نماد پرندگان جزیره قشم

کرکس کوچک، نماد پرندگان جزیره قشم

با حمایت‌های بی‌نظیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم و با هدف بهره‌برداری و حفاظت پایدار از زیستمندان ارزشمند و حفاظت شده جهانی، کرکس کوچک به عنوان نماد پرندگان جزیره زیبای قشم برگزیده شد.

 


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)