سفر هماهنگی پروژه  کرکس کوچک – جزیره قشم

سفر هماهنگی پروژه کرکس کوچک – جزیره قشم

با هدف هماهنگی، بررسی و امکان سنجی ایجاد بهترین برنامه  فعالیت بر روی کرکس کوچک در جزیره قشم در هفته دوم مردادماه اولین سفر رسمی پروژه به قشم انجام شد. در این سفر پربار و امید بخش ضمن بررسی چهارچوب منطقی و مرور دغدغه های پیش رو به معرفی فعالیت و برنامه ها پرداخته شد.  پس از صحبت و بررسی به اتفاق برخی مسئولان و بومیان، لکه های مورد نظر برای تمرکز فعالیت انتخاب شدند، با برخی صاحب نظران و فعالان گردشگری صحبت شد و ضمن مرور فعالیتها  با راهنمایی و همکاری بی نظیر جناب آقای  مهندس محمدهاشم داخته ، مدیریت محیط زیست منطقه آزاد قشم، نقشه راه بصورت اجمالی مطالعه و راهکارها و موارد لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همفکری با دلسوزان بومی باعث شد پیشنهاد تغییراتی در نحوه اجرای پروژه مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب پروژه کرکس کوچک در جزیره قشم یک گام به موفقیت واقعی نزدیکتر شد. 

امکان معرفی کرکس کوچک بعنوان یکی از نمادهای زیستی جزیره قشم و همچنین بررسی شاخص­ها و تعیین موقعیت لکه های منتخب، امکان سنجی فعالیتهای موازی با پروژه مورد نظر، امکان جذب حامیان بیشتر و همچنین تماس مستقیم با برخی صاحب نظران و ذینفعان از جمله دیگر موارد مطرح شده در این سفر بود. همراهی دوست قدیمی و همکار مقیم کارگروه حفاظت از کرکسها،  جناب آقای امین صیفی،  در جزیره قشم نیز بر هرچه پربارتر شدن برنامه پایش و بررسی گونه در جزیره افزود و کلیت برنامه در این بخش نیز تدوین شد. 

از مهمترین دستاوردها می­توان به بررسی نیازها برای اطلاع رسانی در مورد تهدیدات حضور سگهای بدون صاحب در جزیره اشاره کرد که با توجه به تاثیر مستقیم آن بر کرکسها،  همراهی با سازمان منطقه آزاد در این خصوص مورد توجه قرار گرفت. 

 همراهی صمیمانه و کمکهای بی دریغ جناب آقای مهندس داخته، مدیریت محترم محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم و تمامی همکارانشان، ستودنی و درخور سپاسگزاری و تحسین است.

 

 


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)