راز پرهای نارنجی هما چیست؟

رنگ پرهای همای بالغ  غالباً نارنجی مایل به قرمز است.، که این رنگ از هر پرنده به پرنده دیگر، و در هر منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. در گذشته نیز این نظریه وجود داشت که این رنگ ناشی از حمام در گل‌های غنی از اکسید آهن است اما زمانی به قطعیت رسید که متوجه شدند پرنده‌هایی که در اسارت بودند پرهایشان رنگی نبوده است.


اگرچه دلایل این رفتار هنوز ناشناخته است ، فرضیه های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها این است که این رنگ نشانه وضعیت آن‌ها است.

در پرندگانی که در اسارت هستند نیز این رفتار به طور متناوب دیده می‌شود، تعداد دفعات انجام این کار بسته به شرایط و آب و هوا متفاوت است. علاوه بر این، شدت رنگ آمیزی به طور کلی با سن و جنس پرنده نیز ارتباط دارد، و افراد مسن و ماده‌ها رنگ‌های پرنگ‌تری را  دارند.

این رفتار غریضی است و در اسارت زمانی این کار را انجام می‌دهند که دچار استرس و تنش نباشد، بنابریان بررسی این رفتارمی‌تواند شاخصی برای بررسی وضعیت پرندگان در اسارت باشد. مشاهدات ما (نویسنده اصلی مقاله) نشان می‌دهد این پرنده زمانی حمام گل می‌گیرد که روند جفتگیری به خوبی انجام شود. اگر همایی که در اسارت هست در لانه یا محل زندگی خود احساس راحتی نکند به طور مثال اگر فاصله بازدیدکنندگان تا قفس کم باشد در آن‌ها استرس ایجاد می‌شود. یا اگر به وسیله شریک خود مورد تهدید قرار بگیرند، حمام گل نمیگیرند. بنابراین برای تایید اینکه آیا پیوندی بین زوج‌ها انجام شده یا نه باید حوضچه‌ای از گل برای آن‌ها تهیه کرد.

 

 

 

اگر در طول دوره پرورش نیز جوجه قرمز رنگ دیده شوند جای نگران نیست، پرندگان بالغ که حمام کرده‌اند با پرهای مرطوب خود می‌توانند جوجه‌ها را رنگ کنند - عکس را ببینید!

 (این متن به پروژه تکثیر در اسارت گونه مرتبط است)

منبع:

 https://www.4vulturhttps://www.4vultures.org/2015/01/23/the-mystery-of-the-orange-colour-in-bearded-vultures-what-benefits-do-birds-get-from-bathing-in-iron-oxid-rich-mud/


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)