نقشه پراکنش کرکس کوچک در ایران و جزیره قشم

نقشه پراکنش بر اساس نقاط ثبت شده توسط کاربران سامانه ثبت مشاهدات ایجاد و اجرای برنامه مدیریت مشارکتی حفاظت گونه کرکس کوچک در جزیره قشم

نقشه قشم

نکته: با توجه به ابعاد نقشه ممکن است نقاط نزدیک به هم ثبت شده در تصاویر فوق نمایش داده شود.

 

نقشه ایران

 


حامیان پروژه

حامیان معنوی
 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید